Doel belangrijker dan de waarheid? Bronckhorst wil 5 keer meer energie opwekken dan nodig. Datacenters welkom.

Doel belangrijker dan de waarheid? Bronckhorst wil 5 keer meer energie opwekken dan nodig. Datacenters welkom.

Herberekening leert opnieuw dat Bronckhorst 5 keer meer energie wil opwekken dan nodig. Alleen de component ‘Zon’ levert al meer dan voldoende op voor het gehele gebruik (woningen, industrie, mobiliteit).

Belangenvereniging Varssel heeft samen met deskundigen de Energiemix voor Bronckhorst uitgewerkt en herberekend. Alleen de component Zon is al genoeg.

Dit is uitvoerig besproken met de wethouder. Zijn toezegging om samen met het Actiecomité en de ‘rekenaars van de energiemix’ om tafel te gaan zitten is uiteraard niet nagekomen …

Alle fracties en raadsleden van Bronckhorst hebben de berekening per mail op 24 oktober toegestuurd gekregen. Voor de echte diehards (en de gemeenteraadsleden…) onderstaand een samenvatting van de berekeningen.

Energiemix Bronckhorst 24 oktober 2020 TOELICHTING BIJ DE BEREKENING

De rekenwijze:
HET VERBRUIK

 • Bronckhorst heeft 36.726 inwoners
 • Totaal aantal woningen/huishoudens 16.074 stuks
 • Energieverbuik van al deze woningen/huishoudens samen is 36% van de totale behoefte
 • In hoofdlijnen: 1/3 van het totale energieverbruik staat gelijk aan 16.000 huishoudens en
  2/3 van het totale energieverbruik voor industrie en vervoer staat gelijk aan het equivalent van 32.000 huishoudens
 • Het energieverbruik voor woningen, bedrijven en mobiliteit is dus het equivalent van 48.000 huishoudens. Dit is 312.000 MWh dit is 1.123 TeraJoule (TJ)

De OPWEKKING
Zonnevelden 206 ha.

 • In de energiemix is ruimte opgenomen voor zonnevelden van in totaal 206 hectare.
 • 1 hectare zonneveld wat goed benut kan worden bestaat uit 3.500 panelen.
 • Het gebruikte vermogen van de panelen is 380 Wpiek (huidige stand van de techniek).
 • 1 hectare met 3.500 PV-panelen wekt jaarlijks gemiddeld 1.054.532 KWh = 1.054 MWh op
 • Dit is afgerond 3,79 TJ en staat gelijk aan het equivalent van afgerond 162 NOM huishoudens
 • Totaal is 206 hectare voorzien, 1.504 MWh x 206 = 217.234 MWh dit is 782 TJ en staat gelijk aan het equivalent van afgerond 33.420 huishoudens.
 • De 206 hectare zonneveld is dus al voldoende voor 33.000 van de 48.000 ‘huishoudens’

Zonnepanelen op daken 741.000 stuks

 • In de energiemix is ruimte opgenomen voor 741.000 zonnepanelen.
 • Het gebruikte vermogen van de panelen is 380 Wpiek (huidige stand van de techniek).
 • 741.000 PV-panelen in oost of west orientatie leveren jaarlijks gemiddeld 198.614 MWh dit is 715 TJ en staat gelijk aan het equivalent van afgerond 30.555 huishoudens.
 • Deze PV-panelen op daken leveren dus al voldoende voor 33.000 van de 48.000 huishoudens.

Zon Totaal:

 • De PV-panelen op velden en panelen op daken leveren in totaal in de gunstige situaties 433.508 MWh, dit is 1.560 TJ. En dit is in totaal voldoende voor 66.000 van de 48.000 ‘NOM huishoudens’. Dat is een equivalent van 18.000 ‘NOM huishoudens’ meer dan benodigd.
 • Conclusie: blijkbaar zijn we zonder gebruik te maken van windenergie energieneutraal

Wind door megaturbines
Ook zijn er 12 mega windturbines voorzien.

 • 1 windturbine van 250 meter heeft een vermogen van 12 MW.
 • 1 windturbine wekt voldoende energie op voor 16.000 huishoudens (bron: portofrotterdam).
 • In de voornoemde huishoudens wordt uitgegaan van 3.500 KWh/jaar per huishouden.
 • In onze benadering gaan we uit van NOM wonimgen die een energieopwek en energiebehoefte hebben van 6.500 Kwh/jaar.
 • 1 windturbine van 250 meter wekt jaarlijks voldoende energie op voor 8.615 ‘NOM huishoudens’.
 • 12 windturbines wekken voldoende energie op voor 103.000 ‘NOM huishoudens’.
 • Benodigd is een equivalent van 48.000 ‘NOM huishoudens’
 • Dat is vreemd genoeg 2 maal zoveel als voor geheel Bronckhorst nodig is.
  CONCLUSIE
  Zon en andere energiebronnen dan wind zijn ruim voldoende voor de energiebehoefte. Afhankelijk
  van het gekozen scenario voor alle energiebronnen wordt er 4,8 of 3,8 maal zoveel energie
  opgewekt als voor geheel Bronckhorst nodig is.

Datacenters, welkom

Afbeelding: pexels