De wethouder en voortschrijdend inzicht (?), Zijn antwoord

De wethouder en voortschrijdend inzicht (?), Zijn antwoord

De wethouder heeft de afgelopen 1,5 jaar geen nieuwe inzichten opgedaan. Massaprotesten en gesprekken met inwoners, natuurorganisaties, landschapsorganisaties, Achterhoekse artsen, duurzaamheidsdeskundigen. Althans, hij geeft aan nog meer haast te krijgen. Waarom?

Omdat het ‘laaghangend fruit’ gewoon niet geplukt wordt.

Onder regie van de gemeente vindt de verduurzaming plaats. Bijvoorbeeld isolatie van woningen. ‘Het energieverbruik is de afgelopen 5 jaar nauwelijks afgenomen’, geeft wethouder Hofman aan. Dat klopt, dan moet je er ook vaart mee maken! Geef daar nu eens ‘gas’ op!

‘En de opwek van duurzame energie (zonnepanelen op schuurdaken) stijgt maar licht’, volgens de wethouder.

Dat klopt, logisch, dan moet je er ook werk van maken om boeren met honderden en honderden gesubsidieerde panelen op het dak eindelijk aan te sluiten op het net!

Juist deze twee eigen faaltrajecten worden als argument gehanteerd om dan maar turbines neer te zetten!

Voortschrijdend Inzicht op het gebied van gezondheidseffecten, leefbaarheid, landschap, natuur en het totaal ontbreken van draagvlak blijkt helaas niet opgedaan. Niets geleerd?

Onderstaand het antwoord van de wethouder

Voortschrijdend inzicht

In het voorjaar van 2019 hebben de inwoners op de valreep, en met succes, de geplande besluitvorming uit weten te stellen. Sinds die tijd is er veel gebeurd.

66. Heeft u het afgelopen 1,5 jaar nieuwe inzichten opgedaan? Zo ja, welke zijn dat?

Wethouder: In ieder geval is de urgentie om de klimaatopgave aan te pakken, nog duidelijker geworden. Alle mogelijke, duurzame bronnen zullen we moeten inzetten.  Wind en zon zijn in de toekomstige energiemix van cruciaal belang.

Het is pijnlijk om te constateren dat het energieverbruik in Bronckhorst tussen 2015 en 2020  nauwelijks is afgenomen.  Ook laat de opwek van duurzame energie maar een kleine stijging zien. We zullen dus moeten versnellen om onze eigen energie-ambities te halen. En om aan de lokale opdracht ‘Bronckhorst energieneutraal 2030’ te voldoen.

Daarnaast plaatst de Regionale Energiestrategie (RES), waarin elke regio haar keuzes aangeeft voor grootschalige, duurzame stroomopwek, ons voor een uitdaging. Door op tijd zelf kaders op te stellen voor wind houdt de gemeente regie en kunnen we de belangen van inwoners beter bewaken. Daarmee is Bronckhorst voorbereid op de Achterhoekse RES 1.0.

Afbeelding: pexels