De wethouder wil het niet over de hoogte van de turbines hebben. Zijn antwoord

De wethouder wil het niet over de hoogte van de turbines hebben. Zijn antwoord

De hoogte van de turbines wil de wethouder helemaal open houden. 250 meter noemt hij nu ‘geen realistische maat’. Hoewel hij dit zelf bij herhaling een mooie hoogte noemde. Maar we houden het wel open. Moet je even naar onze buurgemeenten kijken … 230, 240 meter…

Onderstaand de antwoorden van de wethouder

De hoogte van de turbines in relatie tot gezondheid.

U geeft in uw reactie aan dat windturbines van 250 meter hoogte (in Bronckhorst) een ‘overdreven karikatuur’ is. (Overigens wordt in Contact van 17 november 2020 melding gemaakt van ‘misschien wel 200 meter hoge windmolens’…).

7. Kunt u bevestigen dat er geen turbines van ca. 250 meter hoogte (‘overdreven karikatuur’) zullen komen?

Wethouder: U neemt ’s wereld hoogste windmolen als referentie (12MW). Dat is geen realistische maat. Hoge windmolens op land hebben tegenwoordig een vermogen van 3-5 MW met bijbehorend formaat. We berekenen onze behoefte aan windenergie op niet meer dan 36 MW in totaal in Bronckhorst.

8. Wat is naar uw inzicht dan wel de maximale hoogte van de turbines?

Wethouder: Standpunt na proces

9. Gaat u de maximale hoogte in de kaderstelling opnemen?

Wethouder: Standpunt na proces

10. Gaat u de maximale hoogte generiek vaststellen, of kan dit verschillen per zoekgebied?

Wethouder: Standpunt na proces

11. Is de maximale hoogte opgenomen in het procesvoorstel (enquête en dialoog) , en is de hoogte bespreekbaar in het traject met de inwoners en omwonenden?

Wethouder: In de enquête en dialoog wordt  gesproken over voorkeur (hoger-lager / meer-minder). In de gesprekken met Het PON mogen stakeholders de opvatting over de hoogte kenbaar maken en deze verder toelichten.

12. Is het voorstelbaar dat het proces om te komen tot kaderstelling als uitkomst heeft dat er geen grote windturbines (hoger dan 80 meter) in Bronckhorst geplaatst zullen worden?

Wethouder: Standpunt na proces

Afbeelding: pexels