Commotie om Enquête. Misleiding? Wat u zegt…

Ons Actiecomité heeft de nodige boze reacties ontvangen op de inhoud van de enquête. ‘Dit is misleiding en trechteren naar een ‘gewenste uitkomst”, is de algemene opinie. In dit bericht een selectie van de kritiek vanuit de inwoners. Dit zet wel aan het denken …

Nieuwste berichten uit de achterban

Overal zie je en lees je dat hoge turbines op land echt waanzin zijn. Veel overlast, weinig rendement, veel subsidie, aantasting leefomgeving, ziek word je er ook nog van. Waarom Bronckhorst kapot maken? Gemeente, dit moet je niet willen! Wat een zooitje.

‘Ik vul de enquête niet in, ik doe niet mee aan dit soort misleiding’.

‘Het is toch duidelijk dat de enquête door de gemeente is voorgekookt. Vooral geen hoogte van de turbines noemen, en dan ook nog zeggen dat je er een houtwal voor kunt zetten. Welk bureau leent zich er nou voor om zo’n ding uit te sturen. Dan laat je je echt voor het karretje van de gemeente spannen. Aanpakken, zou ik zeggen’.

‘Wij zijn het thuis niet eens. Maar we kunnen met z’n vieren maar 1 enquete invullen. Waarom denkt de gemeente dat iedereen in 1 huishouden hetzelfde denkt’?

‘Eén van de bewoners van de Roessinkweg ( die ook geen enquête had gekregen) heeft net de gemeente gebeld, en kreeg het volgende te horen:      ” Heb vanmorgen met gemeente gebeld en krijg enquête  formulier toegestuurd. Maar het verhaal is nu dat er maar 16000 formulieren zijn verzonden en dat dat via een loting is gegaan. Dus van de 37000 mensen krijgt meer dan de helft geen inspraak’. Naschrift Actiecomite: ons is bekend dat naar alle huishoudens 1 brief is gestuurd. Dus inderdaad 16.000, en niet via een loting.

‘In Contact meldde de gemeente dat ALLE inwoners betrokken zouden worden, dus niet slechts 16.000 personen. Wat toevallig dat heel veel buitengebied bewoners deze enquête NIET gekregen hebben, als alle buitengebied bewoners nog even snel de enquête aanvragen, dan wordt ons aandeel/mening  relatief groter !! Aanvragen + Invullen dus. Bel gemeentehuis voor enquête!!Ik heb geen brief voor de enquête ontvangen, en de gemeente gebeld’.

‘Schokkend, die vragenlijst. Ik ben mijn vertrouwen in de politiek totaal kwijt. Hoge en lage molens, we zijn geen kinderen. Angstwekkend vermijdt de gemeente de hoogte. En de afstand tot molens. Er bestaan kolossen van 200, 250 meter. Als je daar binnen een paar kilometer vanaf woont, schande. Een fatsoenlijke gemeente moet dit niet eens willen voor zijn bevolking’.

‘Hou de burger vooral dom. Maar ik ben niet dom. Hulde aan jullie website’.

Waarom kan de wethouder niet gewoon eerlijk zijn? Noem gewoon eerlijk hoogtes van turbines. En afstand tot bewoning. Dan komt er uit dat niemand ze wil. En dan doe je het toch, of niet, of je legt het voor aan de provincie. Dit is echt weird. Wees eerlijk!

‘Deze enquête klopt echt niet. Bij windturbines is de hoogte van belang, maar men kiest vage begrippen, ‘hoog’ en ‘laag‘. Wat is hoog? 80 meter is best hoog, en 110 meter (de Domtoren in Utrecht) is echt heel hoog. Maar voor hedendaagse windturbines is dat helemaal niet hoog. 200 meter, 250 meter, dat is hoog! Waarom zetten ze er niet gewoon in ‘lager dan 120 meter’, en ‘hoger dan 200 meter’? Laat de mensen weten waar ze ja of nee tegen zeggen!’

Behalve de hoogte, is de afstand tot woningen van cruciaal belang. Hoe dichterbij, hoe meer overlast. Er staat geen enkele vraag over afstand in! Hoge turbines vind ik prima, maar dan op een afstand van een paar kilometer tot woningen. Waarom staat dat er niet in? Waarom is afstand buiten de enquête gehouden?

De gemeente wil turbines plaatsen op de grens van natuurgebieden. Dat moet niet. Waarom wordt ons niet gevraagd welke afstand wij willen hebben tot onze natuurgebieden? Ik zeg: 2 kilometer.

Er wordt als inleiding bij de vragen gezegd: Bij het plaatsen van windmolens wordt altijd gekeken naar hoe ze het beste in het landschap ingepast kunnen worden. Er kunnen bijvoorbeeld houtwallen omheen gebouwd worden of andere elementen die karakteristiek zijn voor het landschap waar de windmolens in komen te staan. Dus het valt wel mee, moeten we geloven. Bij turbines van 100 meter, of 200 meter, of 250 meter heeft een houtwal natuurlijk geen enkele effect. De turbines steken er heel ver boven uit! Is dit geen misleiding? Valse geruststelling?

Er wordt wel in de enquête gezegd dat hoge turbines meer impact hebben op het landschap, dan lage. Logisch. Er wordt NIET gezegd dat hoge turbines dag en nacht drukgolven veroorzaken, en continue een zoemtoon hebben. Waarom wordt dat er niet bij verteld?

De meeste mensen hebben (nog) geen idee van het omgevingseffect van hoge turbines. Waarom is er geen visualisatie op schaal? Waardoor we kunnen zien wat ‘hoog’ en ‘laag’ is? En laat dat geluid van die dingen maar eens horen, en stel de vragen dan eens opnieuw. Niemand wil hoge turbines!

Er zijn wel vragen over gezondheid. Geef dan ook even aan wat de gezondheidseffecten zijn. ‘De gemeente hoopt gewoon dat de domme burger er in tuint’.

Ik wil helemaal geen windmolens in Bronckhorst. Waarom wordt er niet gevraagd naar alternatieven? Bijvoorbeeld: wat wilt u liever, gigantische molens, of eindelijk eens de schuurdaken beleggen met zonnepanelen?

Waarom wordt er niet bij verteld hoeveel subsidie (ons geld!) de molens (projectontwikkelaars) moeten krijgen om rendabel te zijn?

Het hele land wordt wakker over windmolens. Eenvandaag, de kranten, nu worden we wakker, en beginnen te begrijpen dat dit heel erg veel met mensen doet. Maar Bronckhorst blijft slapen en vraagt ons serieus of we hoge windmolens willen. Nee! Als Overheid moet je dit niet willen.

De gemeente ziet de gezondheid van haar inwoners ondergeschikt aan windmolens neerzetten. Waarom stel je niet de vraag: ‘wilt u (een deel) van uw gezondheid opofferen, om bij te dragen aan de klimaatdoelstelling?

Achterhoekse artsen wijzen op de gevaren voor de gezondheid. Lage drukgolven spelen hierin een belangrijke rol, lijkt het. Daar is geen vraag over! Luister gewoon eens naar de artsen, dan begin je er helemaal niet aan. En kijk eens naar de ervaringen om ons heen.

Nooit meer slapen met de ramen open, allerlei artikelen over drukgolven, stel daar eens vragen over! Vraag eens of we dat willen!

‘Gemeente, wees gewoon eindelijk eens eerlijk naar je burger. En maak eens vaart met panelen op schuurdaken (worden niet aangesloten!) en besparingen en verduurzaming van woningen. Dat hadden we afgesproken, dat willen we, stel ons daar maar eens vragen over.

Welk bureau leent zich om zo’n enquête te maken? Het is toch duidelijk dat de gemeente de vraagstelling heeft gestuurd? Is dit wel een onafhankelijk bureau? Kan dit zo maar? Volgens mij zou een echt objectief bureau hier niet achter kunnen staan. Geen hoogte in meters, maar ‘hoog en laag’. Wat is dat? Niets over afstanden, niets over drukgolven, en ons gerust stellen dat een houtwal een windmolen van 200 meter uit het zicht houdt. Dit is toch heel raar? Kan dit zo maar?

Redactie en bundeling van de binnengekomen reacties door Actiecomité.

Afbeelding: