Mega Windturbines op land: ze kunnen niet, ze mogen niet, ze hoeven niet

Mega Windturbines op land: ze kunnen niet, ze mogen niet, ze hoeven niet

Ook de afgelopen dagen zien we dat de media weer bol staan over de turbines. Enkele opmerkelijkheden.

Mega turbines kunnen, mogen en hoeven niet op land. Het rendement is 25% tot 40% in vergelijking met dezelfde turbine op zee. De leefbaarheid en gezondheid van omwonenden wordt geslachtofferd. Ze hoeven ook niet, blijkt uit de nieuwste berekeningen. Hoe valt het toch te verklaren dat enkele politieke partijen, ook in Bronckhorst, toch blind vast blijven houden aan dit onzinnige idee? Uitgerekend Nederland meent dat we ook nog buitenlandse multinationals van stroom moeten voorzien. En die stroom wekken we op met turbines van 250 meter hoog op ons platteland…

Doorrekening opwekking vanuit de RES

Dr. Ir. Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool, en manager Strategie bij de Gasunie, rekende de RES-en door. Conclusie: 35 TWh praktisch gehaald: geen druk om meer wind-op-land te realiseren. Martien Visser is niet de eerste de beste. Gaan we hem botweg negeren? Omdat enkele politieke partijen gewoon windturbines willen in ons landschap? Hoe dan ook? Hoe meer hoe beter? Gezondheid, leefbaarheid, landschap, allemaal ondergeschikt? Ook zonder noodzaak, toch gewoon neerzetten? Onbegrijpelijk. Voor het hele verhaal:

https://windalarm.org/article/Podcast-Martien-Visser-over-doorrekening-RES%E2%80%99sen-%E2%80%9CDoel-2030-nu-al-bijna-gehaald%E2%80%9D

Ons Actiecomité heeft bijna een jaar geleden de Bronckhorster energiemix doorgerekend. We gaan ca. 5 keer meer opwekken dan nodig. Misschien is dat ook de bedoeling? Dan kunnen we hier ook nog wat datacenters plaatsen? 5 keer meer opwekken dan nodig, we hebben het krachtig aangekaart. Nooit meer iets over gehoord.

Volkskrant (1 februari): windturbines-op-land verminken het landschap. En waarom?

Nu is er in grote, dunbevolkte landen als Noorwegen en Zweden plek zat voor grote windturbines. En snelstromende bergrivieren zorgen daar voor energie uit waterkracht. In een ander groot en dunbevolkt land als Spanje kan naast windenergie heel veel zonne-energie worden opgewekt. Maar een klein land als het onze met ook nog eens de grootste bevolkingsdichtheid van Europa kent die voordelen niet. En toch zou deze postzegel eigenlijk zelfvoorzienend moeten worden op energiegebied? Dit terwijl er her en der ook nog eens grote datacenters in ons land worden geplaatst die net zoveel stroom gebruiken als een grote stad?

Amazon koopt halve stroomproductie Nederlands windpark

Windpark-eigenaren Eneco en Shell hebben de helft van de stroomproductie van het nog te bouwen windpark in de Noordzee verkocht aan Amazon. De Amerikaanse internetgigant is een grootverbruiker van stroom voor zijn distributiecentra en datacenters en heeft de ambitie om in 2025 op 100 procent groene energie te draaien.

https://nos.nl/artikel/2367804-amazon-koopt-halve-stroomproductie-nederlands-windpark.html

Afbeelding: pexels