Artsen verenigen zich, en komen op voor de gezondheid

Artsen verenigen zich, en komen op voor de gezondheid

Onderzoek en ervaringsgegevens wijzen op de schadelijke effecten van het geluid van windturbines. Natuurlijk, het dag en nacht ‘zoeven en zwiepen’ van de rotorbladen. Hoorbaar tot op 3 á 4 kilometer. En zeker het laagfrequente geluid. De diepe, doordringende bromtoon, of zoemtoon, die door alles heen gaat. Tot op zeven kilometer afstand waarneembaar. Het effect van dit laagfrequente geluid wordt nog steeds onderschat, en valt nota bene buiten de normstelling! Omdat het zo’n laag geluid is …

Een toonaangevende groep verontruste artsen wijst met klem op de schadelijkheid van de windturbines. Zij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.

Zij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Daarom hebben zij de kennis verzameld, op de website ‘windwiki’. Netwerk voor het delen van kennis en ervaring over windturbines

Dus raadsleden, beleidsmakers en andere geïnteresseerden: prima leesvoer om eens echt te weten hoe het zit.

Zie onderstaande link.

Afbeelding: Erich Taubert