U zegt: Doetinchem schandalige vertoning

U zegt: Doetinchem schandalige vertoning

Een ingezonden stuk vanuit een Doetinchemse werkgroep ‘Oude Ijssel. De tekst is fris van de lever, en ongewijzigd weergegeven. Naam van de inzender bij Actiecomité bekend.

Inspraak avond omtrent “mogelijke” komst Windpark Doetinchem Oude IJssel.

Haal dat mogelijke maar weg  bleek feitelijk gedurende de korte sessie. Het geeft een goed voorbeeld van Manipulatie m.b.t. draagvlak m.b.t. de komst windturbines (WTs).

De bijeenkomst bleek een eenzijdige SCHERTS VERTONING…VERKOOPPRAATJE.. van een vooringenomen Groen Links wethouder Duurzaamheid Frans Langeveld, die wel namens gemeente Doetinchem de dienst uitmaakt.

Oa vanuit onze werkgroep Tegenwind Oude IJssel hebben een aantal leden de online Informatie avond bijgewoond.
Maar ook vele andere omwonenden heb ik vast kunnen stellen.

Het was ronduit een schandalige vertoning, de reacties over deze monologe one man show was van “tenenkrommend”, “Woest dekt nog niet eens de lading” tot “ik ga nooit meer op Groen Links stemmen!
Denk dat het degenen die het gevolgd hebben, een slapeloze nacht heeft bezorgd!

Vanuit zijn ivoren toren heeft Groen Links wethouder Duurzaamheid Frans Langeveld georakeld dat de inwoners van Doetinchem “voor” dit windpark zijn.
Een pertinente leugen, alleen al in de directe omgeving van gedachte park hebben de dorps/wijkbewoners maken 2 petities alleen al met ruim 3300 handtekeningen TEGEN de 230m hoge windturbines aldaar duidelijk dat er totaal geen draagvlak is!

Verder merkte hij m.b.t. Geluidsoverlast van windturbines op, dat een koelkast meer geluid produceert.
Daarmee batagaliseert de wethouder de grote zorg rondom die rondom deze reusachtige WTs heerst, het effect van niet alleen de constante aanwezigheid van de gemiddelde waarden min 47 dB (Lden) en 41 dB (Light) zijn nooit bij de woningen zelf gemeten. In feite dus aannames.
Het ultra lage frequente geluid (LGF) wat omwonenden nu juist zo vrezen en nog niet in de praktijk in Nederland lijkt te zijn onderzocht is hierbij niet meegenomen!
In deze inspraak avond werd het niet eens benoemd.

Momenteel is er de online RES. Achterhoek enquête waarin de vraag JA of NEE tegen windturbines, waar ik al eerder over mailde (swipocratie). Daarin kon dus zogenaamd tegen molens gestemd worden, maar verkapt koos je toch voor WTs, namelijk bij de keuzevraag 1 Hoge of 300 kleine….

In deze RES Achterhoek heeft wethouder Frans Langeveld ook een dikke vinger in de pap, zit ook als commissaris bij AGEM en is kind aan huis bij Liander.

Nooit is er huis aan huis gevraagd wat belanghebbende inwoners van de komst van WTs vinden!
Dus wethouder Langeveld (gem Doetinchem) baseert zich op oude cijfers te vinden in Eindrapport Omgevingswet Doetinchem van januari 2020, waarin 9 inwoners bevraagd zijn die op zich niet tegen WTs zijn maar liever niet in hun buurt. Echter er was toen nog geen concreet Windpark Doetinchem plan!

Gedurende de AVOND gisteren konden de gasten/omwonenden gebruik maken van de chat functie.
Door vele aanwezigen werd gechat dat men tegen de komst van genoemde windpark was, er werd in geheel NIET op ingegaan!
Kortom, de aanwezigen en dus in feite de inwoners van Doetinchem werden stelselmatig overruled.
Het plan, wat in feite in de kinderschoenen zou moeten staan, lijkt daarmee gebracht als ware het al goedgekeurd door de gemeenteraad.

Landelijk roept Jesse Klaver dat niet de landelijke politiek aan zet is over de plaatsing van windparken te Land, maar men moet als burgers bij de gemeentes aankloppen.
Maar vanuit de gemeenten maar ook RES Achterhoek hoeft men vanwege de verstrengeling daarmee van enkele ambtenaren met deze ondemocratische werkwijzen helemaal geen goeds te verwachten.
De gehanteerde methoden lijken  bekonkeld om verontruste burgers de wind uit de zeilen te nemen.

Ze hebben daarmee mooi kletsen in het Haagse tegen een niet gehoorde burger! Er valt op deze manier niets te halen bij de gemeenten. De gezondheid daarmee te grabbel gegooid.

Kortom, tijd voor actie….De politiek moet zijn ware democratische gezicht laten zien.
Niet weer een Debacle erbij….
Toeslagen affaire;
Granuliet;
Gesjoemel met (biomassa) subsidies;
etc. het is genoeg geweest!

Afbeelding: pexels