Afstandsnormen turbines worden strenger, maar Bronckhorst wil nog snel even gebruik maken van de huidige normen

Afstandsnormen turbines worden strenger, maar Bronckhorst wil nog snel even gebruik maken van de huidige normen

Het is algemeen bekend: de afstands- en geluidsnormen voor windturbines in Nederland zijn het soepelst van heel Europa. Waarom? We zijn dichtbevolkt, en anders kun je ze nergens plaatsen.

De normen gaan door RIVM opnieuw bekeken worden, ze worden aangescherpt. Bij het geluid gaat het nu over een ‘jaargemiddelde’. In meer dan de helft van de gevallen wordt dit overstegen, want als het per ongeluk een dag niet waait, mag je de volgende dagen dubbel zo hard.

Ook zal het laagfrequente geluid in de normen worden meegenomen. Dat ontbreekt nu. Dit onhoorbare, maar wel voelbare geluid doet zich vooral voor bij hoge windturbines. Dus turbines hoger dan 130 meter. (Bronckhorst gaat voor 250 meter hoogte). RIVM heeft hier nooit naar gekeken, maar gaat dit wel doen. Dan hebben we het over lage trillingen, die je in je lichaam voelt. De dreunende bas in de discotheken van vroeger. Deze trillingen gaan dwars door muren heen, isoleren helpt niet. Slaapstoornissen, depressiviteit, hart stoornissen, concentratiestoornissen. Mensen kunnen hier niet tegen, ze worden ziek.

Hoe dat zit met die normen, wordt heel mooi uitgelegd door Windalarm uit Amsterdam. Zij geven twaalf redenen waarom de normen strenger moeten worden. Zie onderstaande link.

Kernpunt blijft: Bronckhorst gaat de komende maanden versneld kaders opstellen voor windturbines, waarbij men zich op de valreep nog kan beroepen op de volstrekt verouderde normen. ‘We hebben ons toch keurig aan de regels gehouden’? Je hoort het ze zeggen …

Laten we hopen dat de gemeenteraad deze geniepigheid van GroenLinks en D66 niet toestaat.

https://windalarm.org/doc/position-papers/Position-Paper-Windalarm-Geluidshinder-en-gezondheidsschade-Windturbines.pdf

Afbeelding: pexels