Keihard bewijs: meer dan 100 artsen slaan alarm: 10 keer de tiphoogte!

Keihard bewijs: meer dan 100 artsen slaan alarm: 10 keer de tiphoogte!

Feiten, wetenschappelijk onderzoek

Op basis van een studie van meer dan 300 wetenschappelijke artikelen heeft een groep van ruim honderd artsen alarm geslagen naar aanleiding van de bouwplannen voor industriële windturbines (IWT’s) op slechts 300 meter van bewoning. Voor wethouder Hofman: we hebben het hier over feiten. Niet over ‘ook maar een mening’, maar spijkerhard bewijs.

Politiek sjoemelt met afstandsnorm, als enige in Europa

We zijn te dichtbevolkt om met een verantwoorde norm mega turbines op land te plaatsen. Daarom hanteert de politiek als enige in Europa een volstrekt onverantwoorde norm. Een grote schande.

Het RIVM (ref) onderkent het bestaan van ernstige hinder op basis van onderzoeken naar IWT’s van maximaal 120 meter tiphoogte, terwijl de huidige generaties 230 – 270 meter hoog zijn. Deze 2.0 generatie mag van de politiek nog steeds op slechts 300 meter van woningen vergund worden, in feite zonder onderliggende evaluatie van de effecten op gezondheid en in de wetenschap dat het percentage gehinderden sterk zal stijgen. Dit is een bewuste politieke afweging om te kunnen komen tot voldoende opgewekte GigaWatts.

Artsen zijn duidelijk: turbines ziekmakend

Windturbines leiden tot ontwrichting van kwaliteit van leven door autonome ontregeling met als gevolg een scala aan gezondheidsklachten zoals slaapproblemen, hoofdpijn, cardiovasculaire effecten, misselijkheid, duizelingen, angst, stress, concentratiestoornissen, moeheid en ergernis.

Zorg voor de eigen inwoners? Ga maar verhuizen …

In Nederland wordt er in tegenstelling tot in andere Europese landen geen afstandsnorm maar een geluidsnorm gehanteerd. De geluidsnorm is in 2011 verruimd om plaatsing van IWT’s in ons druk bevolkte land toch mogelijk te maken – indertijd tegen het advies van het RIVM. Door een gemiddelde over het jaar te hanteren, kan een omwonende geen beroep doen op overschrijding van de norm: er zijn immers ook stille momenten die voor compensatie zorgen. Gevolg: Veel klachten en verhuizingen vanwege chronisch slaapgebrek. Nederland heeft bovendien geen norm
voor laagfrequent geluid in de woning, de belangrijkste oorzaak voor slaapproblemen.

Compleet doorgeslagen

Bewoners meten piekwaardes van 87 dB op de gevel; 50.000 x luider dan de
voormalige 40 dB maximale norm. Vergunningen worden verleend op basis van geluidsopgaves van de IWT producent zelf, niet op basis van metingen.

Laag frequent geluid en neurologie

Deze studie toont als eerste aan dat infrasoon geluid, net onder de gehoordrempel tot reacties leidt in hersengebieden die betrokken zijn bij emotionele en autonome controle. De schrijvers concluderen dat continue blootstelling aan niet hoorbaar infrasoon geluid een ziekmakende invloed heeft op de mens.

Raadsleden van Bronckhorst: STOP HIERMEE

Het is zonneklaar. Als enige land in Europa hanteren we afwijkende normen. We zijn te dichtbevolkt voor industriële mega turbines op land. Vele slachtoffers nemen we voor lief, blijkbaar. Als ze er maar komen. De inwoners van Bronckhorst mogen ziek worden, mogen gaan verhuizen. Het landschap mag verwoest, de leefbaarheid mag stuk. Mag Bronckhorst dan helemaal kapot? Raadsleden, voor wie zitten jullie in de gemeenteraad?

U kunt dit bericht/linkje gerust doorsturen naar de raadsleden van Bronckhorst. Hun mailadressen zijn te vinden op:

https://www.bronckhorst.nl/home/contact-met-de-gemeenteraad_45393/

Afbeelding: pexels