Op naar de gemeenteraadsverkiezing…

Op naar de gemeenteraadsverkiezing…

Hoe moet dat nu met de verkiezingen?

Ons Actiecomité zegt: ga naar de stembus. We leven hier in een democratie. Het klimaatvraagstuk is van groot belang. Juist nu worden er keuzes gemaakt die voor onze gemeente en haar inwoners van historisch belang zijn.

De samenstelling van de gemeenteraad en de coalitie heeft hierop een grote invloed.

Kiezen we voor duurzaamheid (kleinschalige opwek) en leefbaarheid? Of voor industriële mega turbines ten koste van de gezondheid?

Wat is de opinie van Actiecomité Hengels Zand:

  • Wij zijn voor duurzaamheid en leefbaarheid. Pluk eerst, en zo snel mogelijk, het laaghangend fruit. Dus maak nu eindelijk eens vaart met het aansluiten van de vele schuurdaken met zonnepanelen, op het elektriciteitsnet.  Met name GBB en CDA hebben dit de afgelopen jaren benadrukt. Volgens de eigen berekeningen van de gemeente zou dit al voldoende moeten zijn.
  • Hanteer verantwoorde afstandsnormen tot woningen (dan passen hier geen mega turbines), met het oog op de gezondheid, leefbaarheid, natuur en landschap. Gelukkig gaat het RIVM hier (eindelijk) mee aan de gang.
  • Voortschrijdend inzicht, nieuwe normen, gezondheidsonderzoeken, en technologische ontwikkelingen (er wordt zelfs gesproken over kernenergie) maken duidelijk dat mega turbines op land een onzinnig idee is. Dus dat echt niet doen.
  • We zijn voor een transparant, zorgvuldig en eerlijk proces. Volgens democratische principes.

Heeft ons Actiecomité een stemadvies? Natuurlijk niet. .. We zijn immers politiek onafhankelijk.

Ga vooral stemmen op 16 maart!