Politieke terugblik met de achterban

Politieke terugblik met de achterban

Met een deel van de achterban hebben we teruggekeken op de afgelopen periode.

Terugkijkend, is politiek gezien GroenLinks met wethouder Hofman, natuurlijk de grote motor achter de turbine plannen. Met nimmer aflatende steun van D66. Op dit dossier hebben deze twee partijen elkaar erg goed kunnen vinden.

Met een ondoorzichtig, ronduit misleidend en onzorgvuldig proces heeft men over de rug van de inwoners heen, geprobeerd de plannen er doorheen te jassen. Op een manier die heel veel mensen terecht boos heeft gemaakt. Dat is gebleken.

Een rekenmodel waaruit blijkt dat zon op schuurdaken al voldoende is, en toch industriële turbines willen plaatsen. Een enquête onder de inwoners, die trechtert naar een gewenste uitkomst. Wel sturende digitale informatie avonden organiseren, maar pas NADAT de enquête geweest is. Desondanks is 75% van de inwoners ronduit tegen. En daar trekken met name D66 en GroenLinks zich vervolgens helemaal niets van aan. Er is besloten dat er veel strengere normen zullen komen. Daar is het RIVM nu mee bezig. Wacht daar nou gewoon op!

Een collectief van artsen dat zeer degelijk onderzoek verricht heeft, en nog steeds verricht, naar de negatieve gevolgen voor de gezondheid. Dat liegt er niet om! Kijk maar eens op:

https://www.windwiki.nl/

Maar volgens de wethouder van GroenLinks zijn de gezondheidsklachten ‘ook maar aannames’.

Het is mooi geweest om te zien dat coalitiepartijen GBB en VVD het op een bepaald moment ook te gortig werd. Dat gaf steun aan het CDA, dat van meet af aan de aspecten van gezondheid, landschap en leefbaarheid wel heeft benadrukt.

D66 en GroenLinks, en kennelijk ook PvdA, bleken helaas niet vatbaar voor ervaringsgegevens, uitkomsten van nieuw wetenschappelijk onderzoek, de mening van de inwoners (75% tegen!).

Met name GroenLinks en D66 lijken geradicaliseerd, en vertonen klimaat extremisme.

Niet meer vatbaar voor rationale argumenten, wel het negeren van de mening van de inwoners. Dat heeft toch iets engs.

Uitstel is, ook nu weer, een enorm winstpunt voor Bronckhorst en haar inwoners. Bereikt door de niet aflatende druk van alle zes Actiecomités in onze gemeente, en bovenal de steun van de achterban. Zoals ook gebleken is met de spectaculaire ‘Stille Tocht’. En met dank aan de politieke partijen in onze Gemeenteraad die de ervaringsgegevens, de inwoners en de wetenschap wel serieus zijn gaan nemen.

Dit soort extreme windturbineplannen worden naar het laat aanzien hopelijk ingehaald door de tijd, en gezond verstand. En niet te vergeten, de samenstelling van de gemeenteraad …

Ga in ieder geval stemmen op Woensdag16 maart. Er is ook een stemwijzer van Bronckhorst op de website van de Gemeente.