U zegt. D66: toch heel, heel bijzonder … kiezersbedrog?

U zegt. D66: toch heel, heel bijzonder … kiezersbedrog?

Onze achterban wijst ons op de stemwijzer van de Gemeente Bronckhorst. Die komt goed overeen met het stemgedrag van de partijen over mega windturbines. Echter wat opvalt: D66 staat ineens ‘neutraal’ tegenover windturbines!

Hoewel ons Actiecomité politiek neutraal is, willen we u deze reactie uit de achterban niet onthouden.

Het is wel heel raar om te zien dat D66 nu ineens ‘neutraal’ staat tegenover windmolens. Niet te geloven. De afgelopen vier jaar zijn ze fanatieker geweest dan GroenLinks, als het gin om die windmolens.

Waar GroenLinks nog wel een stap terug deed, was Engels van D66 bloedfanatiek. Nu neerzetten, we kunnen niet wachten op nieuwe inzichten! Ik hoor het hem nog zeggen. En partijen die het daar niet mee eens waren, hadden gebrek aan moreel besef. Volgens mij is dat ‘neutraal’ weer een voorbeeld van misleiding, eigenlijk kiezersbedrog. Ze zullen elke kans aangrijpen om de turbines er doorheen te drukken, maar noemen zichzelf nu neutraal. Echt misselijk, en vreselijk flauw. Wat valt zo’n partij toch door de mand. Het doel heiligt de middelen?

Dan heb ik meer respect voor GroenLinks, die zeggen tenminste eerlijk wat ze willen! Je kunt her er niet mee eens zijn, maar het is wel eerlijk.

(Naam inzender bij Actiecomité bekend).