Commissievergadering 18 mei: de enquête. Wat u zegt.

Commissievergadering 18 mei: de enquête. Wat u zegt.

Op 18 mei werd de commissievergadering gehouden. Onderwerp: hoe gaan we met de uitslag van de enquête om?

75% van de respondenten keerde zich immers (fel) tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in onze gemeente. ‘Geen enkel draagvlak’, was ook de conclusie van Onderzoeksbureau Het Pon, in haar sessie met de Actiecomités en belangengroepen in Bronckhorst. Maar wat vindt de Gemeenteraad?

Er waren meer dan 30 insprekers, een record, waarna de verschillende politieke partijen met elkaar van gedachten gingen wisselen. De vergadering heeft in de achterban veel reacties losgemaakt. Een greep uit de vele reacties, waarvoor dank. Een aantal reacties is samengevat. De namen zijn bij het Actiecomité bekend. Het weergeven van uw reactie betekent niet dat het Actiecomité er precies hetzelfde over denkt.

Wat kunt u doen: mail de link van dit bericht naar de raadsleden van uw keuze! De mailadressen van de raadsleden:

https://www.bronckhorst.nl/home/contact-met-de-gemeenteraad_45393/

De reacties.

De Voorstanders

Waar waren nou eigenlijk die voorstanders van de turbines? Die heb ik totaal gemist bij de insprekers! Van de meer 35 mensen die ingesproken hebben, was iedereen 100% tegen! Weet je waar de voorstanders waren? Die zijn er blijkbaar niet! Er zijn helemaal geen voorstanders voor dit absurde plan! Naam bij Actiecomité bekend.

Polarisatie: doe er zelf wat aan!

De wethouder heeft het over ‘polarisatie’. Dat moet dan niet, zegt hij ook nog. Maar hij veroorzaakt het juist! Sluit nu eindelijk eens gebieden uit! Initiatiefnemers shoppen door de hele gemeente, en gaan nu ook bij boeren langs. Het grote geld ruikt zijn kans! Als je geen polarisatie wilt, moet je eerlijk communiceren, en als bestuurder transparant zijn. Luisteren naar de burger, en er niet steeds omheen blijven draaien. Dit is echt een heel naar traject, we worden er gewoon ingeluisd. Naam bij Actiecomité bekend.

Hartverscheurend

Die jonge moeder die ingesproken heeft kon het niet droog houden, was erg geëmotioneerd. Dit heeft me diep geraakt. Gewoon een eerlijk mens, die zich bedreigd voelt door de komst van industriële turbines, vlak bij haar huis. Ze wordt al jaren in spanning gehouden, en het valt me dan zo tegen dat geen van de commissieleden hier aandacht aan besteed. Dit hele kl*te proces doet wat met mensen. Mensen worden nu al gesloopt, door dit slepende proces. Naam bij Actiecomité bekend.

Opdracht wijzigen: inzetten op zon op dak

Ik volg dit hele verhaal al vanaf het begin. De geformuleerde ambitie is uit 2009! Beste jongetje van de klas willen zijn. Nieuwe inzichten worden niet opgedaan. Gewoon geen turbines hier! De wethouder lijkt nu de kwade pier. Dat is hij ook, maar hij handelt wel in opdracht van de gemeenteraad! De gemeenteraad hier moet eindelijk bij z’n positieven komen, en de opdracht aan de wethouder wijzigen. Hier geen turbines. Laat de wethouder eens gas geven op zon op schuurdaken. Dus investeren in de bekabeling van de eigen Achterhoek. De raad kan daar gewoon voor zorgen. Maar dan moet je het wel willen… Naam bij Actiecomité bekend.

Wetenschappelijke doodzonde

De inspreker die bij de universiteit werkt, heeft 100% gelijk. Het Pon weet door knoeien met de resultaten, de tegenstanders van turbines naar beneden te foezelen van 75% (feitelijke cijfers) naar 64%. Maar Het Pon zegt lekker niet waarom, hoezo, en hoe dit gedaan is. Inderdaad een wetenschappelijke doodzonde. Ik heb contact gezocht met Het Pon, en gevraagd naar inzage in de antwoorden in de open vragen. Maar die wil het Pon niet verstrekken. Waarom zou dat zijn? Omdat iedereen daar heeft ingevuld dat ze geen turbines willen! Het Pon speelt denk ik onder één hoedje met de gemeente, is gewoon bevooroordeeld, dat blijkt toch uit alles? Anders ben je toch gewoon transparant? Naam bij Actiecomité bekend.

De wethouder Paul Hofman

Ik had wel te doen met Hofman. De man zit er bijna timide bij. Eigenlijk een jongen, nog. Hij zit met het hele verhaal echt in zijn maag, dat zie je aan de lichaamstaal. Hij vindt het helemaal niet leuk meer. Zijn mantra ‘de turbines gaan er gewoon komen’, lijkt opgedroogd. Dat zegt hij niet meer. Je ziet duidelijk dat hij geen plezier meer heeft in dit dossier. Zijn daadkracht is weg, zijn woorden zijn op. De gemeenteraad moet hem van zijn opdracht verlossen. Doe het deze man niet langer aan. Opdracht wijzigen, de RES terugfluiten, inzetten op het teruglever netwerk voor de panelen op dak. Hofman kwam best eerlijk over, hij verdient het niet om nog langer voor dit gekke doel te moeten werken, hij is ook gewoon maar een mens. Naam bij Actiecomité bekend.

Hofman is eerlijk, hij zegt ronduit dat het doel van de enquête wel is behaald. En hij accepteert dat we hier geen turbines willen. Daar heb ik wel bewondering voor. Hoe anders dan zijn fractievoorzitter van GroenLinks, en PvdA en D66. Petje af voor Hofman. Naam bij Actiecomité bekend.

Expertmeetings om te informeren, waren na de enquête!

Dit is gewoon een heel eng proces. Het staat bol van de manipulatie. Het wantrouwen van de burger is voor de volle 100% terecht. Eén van de insprekers zij dat de expert meetings, om de burger te informeren, gek genoeg NA de enquête zijn gehouden. Dat was mij ook opgevallen. Alleen ik vind dat niet gek. Het past in het hele plaatje. Het deugt gewoon niet. Naam bij Actiecomité bekend.

PvdA

Wat valt die Luuk Preijde van de PvdA me ontzettend tegen. Over de enquête gaat hij nu met een pruilmondje lopen roepen dat de enquête toch misschien niet goed was samengesteld. Hij twijfelt ineens aan de ‘validiteit’. De beste man bedoelt ‘betrouwbaarheid’, maar hij zegt ‘validiteit’ omdat dat wat deftiger klinkt. Hij heeft alle kans gehad om naar de vragen te kijken, voordat ze uitgingen. Maar nee. Als de uitkomst niet bevalt, achteraf gaan zitten pruilen en de uitkomst in discussie trekken. Wat een slappe, onsportieve houding. Bah. Naam bij Actiecomité bekend.

De PvdA geeft aan dat de enquête averechts heeft gewerkt. De enquête heeft juist heel goed gewerkt! Hoezo averechts! Ik weet nu waar je staat, Luuk! Naam bij Actiecomité bekend.

Enquête opnieuw, als je durft!

Nu weer dat gezeur van PvdA, GroenLinks en D66 over de enquête. Voordat de enquête uitging, hebben ze gewoon naar de vragen kunnen kijken. Maar dat hebben ze waarschijnlijk niet gedaan. Nu de uitkomst niet bevalt, gaan ze zeuren. Het ding is onder hun eigen verantwoordelijkheid uitgegaan! Als je het achteraf allemaal zo moeilijk vindt om met de uitkomst om te gaan, doe dan de enquête gewoon nog eens opnieuw! En dan met de goede vragen. Ik garandeer je, dan kom je niet uit op 75% tegen, maar 99% tegen! Het is heel mooi dat deze valse enquête al zoveel tegenstand heeft opgeleverd, kun je zien hoe de burgers er doorheen hebben gekeken! Naam bij Actiecomité bekend.

Oude mannen

Bij de insprekers waren veel vrouwen. Ik denk wel de helft. En die deden het goed! De raadsleden, alleen maar mannen. Vooral oude mannen. Wanneer stopt Bronckhorst nou eens met die oude mannen politiek? Schuif gewoon eens een vrouw uit de fractie naar voren! Die kunnen beter hun gevoel tonen, en zich beter inleven in de gevoelens van anderen, denk ik. Naam bij Actiecomité bekend.

RES Achterhoek bestaat uit GroenLinks

Het ging natuurlijk over de enquête, maar we vergeten steeds dat we met z’n allen gemanipuleerd worden door GroenLinks, met volle steun van D66. Echt walgelijk. Al die RES mannetjes zijn gewoon van GroenLinks! We moeten dit niet pikken. Bronckhorst moet aan de RES laten weten dat we geen turbines gaan plaatsen. Eerst de grote broek aantrekken met we zijn al in 2030 energieneutraal. De rest van Nederland in 2050, maar de Achterhoek zo nodig in 2030. En dan nu zeggen dat de Provincie het anders af zal dwingen. Ja, afdwingen wat je zelf toegezegd hebt! Sukkels, ontzettende sukkels. Als je die grote broek aan kunt trekken, kun je hem ook uittrekken, toch? Naam bij Actiecomité bekend.

VVD is reëel

Ik ben blij dat ik VVD heb gestemd. De VVD neemt de enquête serieus, ziet geen draagvlak, wil alleen kleine windmolens. Zo ken ik mijn partij. Gelukkig hoef ik in ieder geval geen spijt te hebben van mijn stemgedrag, zoals al die GroenLinks-kiezers. Had gewoon wat beter opgelet, met jullie stem. Dit komt er nu van. Naam bij Actiecomité bekend.

Doel – Middel verwarring

Een heel krappe meerderheid (51%) van de inwoners staat positief tegenover de energietransitie. Men is dus voorstander van de doelstelling. En tegelijk is men mordicus tegen windturbines als middel om die doelstelling te halen. De wethouder haalt deze twee dingen door elkaar. Dit wordt in mijn vakgebied ‘doel-middel verwarring’ genoemd. Ik geef wel eens als voorbeeld, dat zelfs bij mensen met zeer heftige hoofdpijnen, het amputeren van het hoofd zowel door artsen als patiënten, toch niet als wenselijk middel wordt gezien. Hoewel de hoofdpijn er wel van over gaat (doel), acht men de amputatie (het middel) toch minder geschikt. Zo zit het met die turbines ook. Naam bij Actiecomité bekend.

Mensen

Ze vergeten dat we hier ook nog met mensen te maken hebben. De insprekers waren allemaal top, ieder vanuit de eigen invalshoek, ik had ook in moeten spreken, denk ik nu. We hebben hier wel met mensen te maken! Wat een verschil met die raadsleden, de meeste zeggen helemaal niets, ze kennen het politieke taaltje al aardig. Alleen die man van de CU/SGP en Pelgrom van het CDA kwamen over als eerlijke, betrokken mensen. De rest … bla, bla, bla. Naam bij Actiecomité bekend.

GroenLinks: knorrig, verzuurd en onsportief

Over het optreden van GroenLinks in de vergadering, hebben we veel reacties ontvangen. Onderstaand een greep.

Die fractievoorzitter van GroenLinks zit alleen maar wat te knorren. De uitkomst van de enquête zou niet deugen, omdat vooral tegenstanders het ding hebben ingevuld, zegt hij. Vanwege de actiecomités … De Actiecomités informeren de inwoners namelijk wel, over de effecten, waar de gemeente dat vooral niet doet. Naam bij Actiecomité bekend.

Typisch weer zon flauwe, onsportieve opstelling van GroenLinks. Niet erkennen dat de overgrote meerderheid tegen is. Vooral niet toegeven. Niet voor de mensen gaan staan. Maar lekker mopperen dat de uitkomst vertekend is, door de tegenstanders van turbines. Ga straks ook maar lekker mopperen als je weggevaagd wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kun je mooi zeggen dat de uitslag niet klopt en oneerlijk is, omdat andere partijen betere standpunten hebben, en beter campagne hebben gevoerd. Het ligt nooit aan jezelf, he. Want arrogant GroenLinks heeft het ‘GROTE GELIJK’. Echt stuitend. Naam bij Actiecomité bekend.

Als gewezen GroenLinks stemmer schaam ik me voor de fractievoorzitter. Ik voel me schuldig omdat ik op ze gestemd heb. Daarom zitten we nu in deze ellende. Naam bij Actiecomité bekend.

Fake waarheden‘, zegt de fractievoorzitter van GroenLinks. Hoe durft hij. Welke ‘fake waarheden’ bedoelt hij eigenlijk? Dat legt hij niet uit, daar wordt gek genoeg ook niet door andere partijen naar gevraagd. Zichtbaar tot op 30 kilometer. Hoorbaar tot op 3 a 4 kilometer. Voelbare drukgolven tot op 5 a 7 kilometer. Ziekmakend. Zijn dat dan de fake waarheden? Daarom willen de mensen het niet! Dit zijn gewoon feiten! Achterbaks, om nu met fake-waarheden aan te komen zetten, en niet te zeggen wat je er mee bedoelt. Ja, wat zijn de mensen toch dom, he. Maar niet heus. Naam bij Actiecomité bekend.

Dit gaat gewoon om macht

Ik heb met verbazing naar de vergadering zitten kijken. Eerst meer dan 30 echte mensen aan het woord. En dan mogen de politici wat van de uitkomst van de enquête vinden. Veel inwoners van Bronckhorst zitten er behoorlijk door heen. Jaren durende onzekerheid. Je zag gewoon geëmotioneerde mensen het woord voeren. Als je dan ziet hoe een aantal raadsleden er over praat … Ineens dacht ik: dit gaat om macht. Gewoon om macht. De inwoners in onzekerheid laten bungelen, en jij zit in de positie om ze te verlossen. Maar niet doen, hoor. Ik zie aan een aantal van die hoofden dat ze het heel fijn vinden. Ingewikkeld bla bla doen, de inwoners in onzekerheid laten bungelen. De voorzitter fijn in beeld grapjes makend met mensen die we niet zien. Ik vind dit zo erg. Een aantal politici lijkt gewoon te genieten van gewichtig doen. Bah, bah. Niet allemaal, hoor. Pelgrom van CDA en Elbers van CU zijn gewoon eerlijke lui, dat merk je meteen. Ik weet niet hoe ze in de discussie staan, maar ze zijn gewoon eerlijk. Zoiets voel je. Naam bij Actiecomité bekend.

De boeren: een verademing

Wat supergoed, die Rutger van Lier, als inspreker namens de boeren. Recht voor zijn raap en uit het hart. Daar gaat energie van uit, hij komt op voor de boeren die hun schuurdaken met panelen willen beleggen. Onvoorbereid, gewoon uit het hoofd een eerlijk verhaal. Heerlijk. Niet dat beleefde, gewoon voor de goede zaak opkomen. Schitterend, die briefjes die hij voor de camera hield. Nee = Nee, zei hij. En zo is het. Het mocht niet van de voorzitter, maar hij deed het gewoon. Dit zijn onze mensen! Naam bij Actiecomité bekend.

Kaders per locatie

Nu de enquête, straks de kaders voor windturbines. Deze enquête was expres heel vaag. Niets over hoogte in meters, niets over afstanden in meters. Overal in Nederland is het duidelijk geworden, je moet kaders per locatie afspreken! Elke plek is immers verschillend! Gaan ze vast niet doen. Naam bij Actiecomité bekend.

GBB heeft het altijd al gezegd?

Ik begrijp niets van GBB. Ze zeggen dat de enquête helemaal geen input levert voor kaders. Maar daar was de enquête toch voor bedoeld? De man van GBB heeft meerdere keren gezegd dat hij ‘ooit dingen gezegd heeft’. Ik weet alleen niet welke dingen hij bedoelde. GBB stelt zich altijd duidelijk op voor de belangen van de inwoners. Ik hoop dat ze dat nu ook gaan doen. Wel geeft de man aan dat er voldaan moet worden aan de eisen van behoorlijk bestuur. Nou, dan lijkt me de oplossing duidelijk. GBB, zeg dat dan ook! Naam bij Actiecomité bekend.

Hardere acties

Jullie Actiecomité moet er veel en veel harder in. Jullie zijn gewoon te netjes. Er wordt een spelletje gespeeld door de heren (ja, ‘heren’) politici. Einde van het liedje is dat ze er gewoon gaan komen. Kop d’r veur! Laat ze voelen dat ze niet over ons heen kunnen lopen! Naam bij Actiecomité bekend.

Naschrift Actiecomité: als Actiecomité houden we ons nadrukkelijk aan de spelregels die in Nederland gelden. We leven in een democratische rechtsstaat. Op geen enkele manier zal ons Actiecomité betrokken zijn, of steun verlenen, aan initiatieven die wettelijk verboden zijn, of ongepast zijn. Dus geen geweld, vernielingen, of bijvoorbeeld aantasting van de privacy van personen. Wij doen het (wel) netjes.

Amateurs tegen een betaalde lobby

Eén van de insprekers vertelde dat er heel veel energie van de inwoners in dit hele proces gaat zitten. Actiecomités, achterbannen, insprekers. Die mensen doen het allemaal gratis, en ze doen het er gewoon maar bij. Ze moeten opboksen tegen wethouders en ambtenaren die er hun betaalde dagelijks werk van gemaakt hebben, om de turbines er doorheen te jassen. Zij huren links en rechts, en van ons geld, allemaal types in om hen te helpen. Het is toch pijnlijk om te zien hoe je als politiek een bevolking zo in actie kunt krijgen. Dan doe je echt iets verkeerd, dat zou niet nodig moeten zijn. Complimenten voor alle insprekers en comités. Ga door! Naam bij Actiecomité bekend.

Duidelijkheid geven: gebieden uitsluiten

Laat de gemeente nu eindelijk eens duidelijkheid geven. Wijs een paar gebieden aan waar je mogelijk wat wilt, en zeg ook waar je geen plannen toestaat. Dan weet je waar je het over hebt. Nu sluit men niets uit, zelfs natuurgebieden worden vogelvrij verklaard. Ze kunnen nu met een wijzigingsvoorstel ruimtelijke ordening in natuurgebieden die turbines neerzetten. Naam bij Actiecomité bekend.

D66 en het referendum

D66 frontman Jan Engels was het oneens met de uitslag van de enquête. Hoe kun je het daar nou mee oneens zijn, het is toch gewoon wat de mensen ingevuld hebben? ‘Het leek wel een referendum’, zei hij. Ja, nou en? Mag dat niet? Grote schande. D66, altijd de partij van het referendum geweest. Maar nu niet meer. Het domme volk zou eens een mening hebben, die anders is dan jouw elitaire D66 mening. Vooral geen referendum, dus. D66 is helemaal niet democratisch. Het is geen Democraten66, maar Drammers66. Of Dwingers 66. Ze staan mijlenver van de mensen af. Naam bij Actiecomité bekend.

Even een berichtje voor jullie site. Jan Engels van D66 begrijpt werkelijk niet waar het om gaat. ‘Hoe we de bezwaren uit de enquête gaan wegen, komt later aan bod’, zegt hij. Maar daar gaat de vergadering over! Verder zegt hij dat het participatieproces niet werkt, en dat het onderzoek veel beter had gekund. De uitkomst bevalt hem gewoon niet! Naam bij Actiecomité bekend.

Nieuwe politieke partij

Ik wil meer weten over de nieuwe politieke partij, die opgericht is. Ze stonden afgelopen week ook pontificaal in Contact. Ik weet zeker dat ze de grootste kunnen worden in de raad, en hoop dat ze nu keihard doorpakken. 10 zetels kan zo maar. Nieuwe verkiezingen, mijn stem krijgen ze. (Ik ben ex D66 …) Naam bij Actiecomité bekend.

CDA scoort ook nu weer

De achterban keek positief aan tegen Wilco Pelgrom van het CDA. Enkele reacties.

Die Pelgrom van het CDA stelt wel kritische vragen. Hij weegt de belangen van de inwoners goed mee, ik heb echt het idee dat hij opkomt voor het belang van de eigen inwoners. Naam bij Actiecomité bekend.

Het CDA komt gewoon eerlijk over. Spreekt uit dat de enquête serieus genomen gaat worden. Naam bij Actiecomité bekend.

Zo’n Pelgrom, daar moesten we er meer van hebben, in de gemeenteraad. Eerlijke vent. Naam bij Actiecomité bekend.

Enquête trechtert naar gewenste uitkomst

Petje af voor de insprekers. Wat ik miste, ook bij de discussie achteraf, waren de bevindingen van de audit op de enquête. Jullie Actiecomité heeft daar ooit een fors bericht aan gewijd. Een groepje uit de achterban heeft toen de enquête bekeken, en aangetoond dat het een nep enquête was. Bedoeld om een voor de turbines gunstige uitslag te manipuleren. Ik ben zo blij dat de inwoners er niet ingetrapt zijn! Naam bij Actiecomité bekend.

Actiecomité: zie onderstaande links naar het eerdere bericht.

Afbeelding: Pexels