Categorie: Overlast van windmolens

Hoorbaar 3 tot 5 kilometer

ZO’n mega turbine van 250 meter hoog, is hoorbaar tot op 3 a 5 kilometer. Vooral ‘s nachts, natuurlijk. Dus lekker slapen, met de ramen dicht. Wel zijn er geluidsnormen vastgesteld, maar deze betreffen een jaargemiddelde. Dus na een paar dagen windstil, kan daarna de ‘norm’ rustig fors overschreden worden. Vooral als het op de…

Landschap: vanaf 30 tot 40 km zichtbaar

Windturbines van 250 meter hoog. Dat is meer dan twee keer zo hoog als de Dom in Utrecht. De wieken zelf zijn zo groot als de domtoren, 112 meter. Drie zwiepende domtorens aan een mast, dit zijn energiecentrales. Fietsknooppunten zullen vervallen, het uitzicht over ons coulisselandschap zal blijvend aangetast zijn. Op bijgaande foto staat een…

Infrasoon geluid, onhoorbaar lage drukgolven

Actiegroep Windturbines Blerick legt uit wat infrasoon geluid is. En wat het doet. Klik hier voor het oorspronkelijke artikel INFRASOON GELUIDBij windturbines gáát het juist om laagfrequent en infrasoon geluid.Terwijl je zou kunnen zeggen dat het “gewone geluid” (wettelijke normen) hinderlijk is, wordt bij het infrasoon geluid van windturbines geconcludeerd dat het schadelijk is voor…